GPSEXMONT GmbH, Zu den Ruhrwiesen 3, 59755 Arnsberg (Germany) / Závist 493/3, 624 00 Brno (Czech Republic)
  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • русский

Zkušebna elektrických strojů

Zkušebna elektrických strojů Zkušebna elektrických strojů Zkušebna elektrických strojů

Námi dodávané motory a generátory jsou pečlivě podrobeny všem potřebných zkouškám. K tomu slouží zkušebna elektrických motorů a generátorů v areálu firmy. K zaznamenání všech potřebných parametrů využíváme kvalitní software, který měří, zobrazuje a zaznamenává všechny veličiny nezbytné pro testování.

Parametry zkušebny:

Max. váha testovaného stroje:40 tun
Výkon naprázdno:dle výkonu testovaného stroje
Výkon pod zátěží:max. 1000 kW
Jmenovité napětí motorů: do 13 800 V